Pavel VitKrasovska 2265/7


323 00 PlzenTschechische Republik
URL: http://www.pavelvit.cz

Herr Jan Pleticha


Tel:           

Tel:        

         E-Mail: pavel-vit@volny.cz


+420 377 958 155

+420 377 958 667