Kapelis S.A. Packaging Systems


Panos Kapelis / Dalakos Spyros160 Lavriou Ave

19002 Peania

Griechenland


phone +30 210 602 8770


fax     +30 210 602 9501

URL: http://kapelis.gr

panos@kapelis.gr


dalakos@kapelis.gr


AVENCO  

SUPPLIERS FOR THE FOOD INDUSTRY


Nikitas Bozonas

SALES


Dimokritou 10, 19400 Koropimob.   +30 69 74 19 80 70


phone +30 210 60 20 620


fax     +30 210 66 21 124

URL: http://www.avenco.gr

bozonas@avenco.gr